HovAdský manifest

(Obrana a oslava debila)

Sme hovädá, debili, slávni debili, ale to nie je všetko.
Sme hovädá bez citov, bez ducha, bez rozumu, sme soľou zeme a piliermi sveta, sme čisté nepoškvrnené hovädá - - nič nás netrápi, nič nás nedokáže znepokojiť, a preto ani my neznepokojujeme nikoho.
Svet patrí nám, ba čo viac - svet, to sme my.
My hovädá!

Preto hlavu hore, priatelia! Nemáme sa za čo hanbiť!
Nevynašli sme síce pušný prach, ani pečatný vosk, dokázali sme však čosi viac: podmanili sme si človeka.
Človek je najkrajšou trofejou debila. Preto ho medzi sebou trpíme: nech ďalej tvorí výtvory, nech buduje budovy, nech vynachádza vynálezy, my si to všetko privlastníme a prispôsobíme. Dajú sa s tým robiť zázraky. Človek vynašiel televíziu, ale tým čím dnes je, sme ju urobili my, hovädá. Aj atómovú bombu vynašiel človek a komu dnes patrí? Zase nám.

Jedno hovädo sa môže mýliť, milióny sa nemôžu. Sme neomylní.
My hovädá, ľúbime hovno. A nielen to: my všetko na svete meníme v hovno, takže máme ho vždy dostatok.
Zabíjame slávikov a robíme z nich paštétu, zabíjame židov a robíme z toho dejiny. Zabíjame Johanku z Arcu, lebo chceme mať peknú sväticu. Zabíjame Indiánov, lebo máme radi kovbojky.
Dejiny, to sme my - naše stopy sú roztrúsené po celom svete. Keď človek prestal byť opicou, stal sa hovädom.
Hovädo nájde vždy od seba väčšie hovädo, ktoré ho ešte viac zhovädí. Vývin smeruje od menšieho hoväda k väčšiemu. Preto sa my, hovädá, hlásime o svoje práva. Chceme aby nás svet vzal na vedomie, aby si nás vážil a uctieval, aby vedel o našich hovädských činoch a nepripisoval ich tím, ktorí na nich nemajú nijakú zásluhu.
Je už na čase, aby dve storočia po deklarácii ľudských práv nasledovala aj deklarácia práv hovädských, tým skôr, že ľudia sú na tomto svete v mizivej menšine, úplne podrobení nám, hovädám a debilom, ktorí sme ich absolútnymi pánmi.

Nech žijú zhovädilí debili!

Sláva debilným hovädám!


©HARA KIRI - časopis sprostý a zlomyseľný
Počítače Apple kúpite v APPLECENTRUM